Asia Kitchen  | Acropolis Mall, Kolkata

Asia Kitchen

Fine Dining

Details
  • 4th Floor
  • Asia Kitchen  opening timing in Kolkata | Acropolis Mall11am-9pm
  • Asia Kitchen  contact in Kolkata | Acropolis Mall9831244458
  • Asia Kitchen  contact in Kolkata | Acropolis Mall40676110
  • Asia Kitchen  email in Kolkata | Acropolis Mallmlcaskkolacr@speciality.co.in