The Thai Spa | Acropolis Mall, Kolkata

The Thai Spa

Salon & Spa

Details
  • 2nd Floor
  • The Thai Spa opening timing in Kolkata | Acropolis Mall11am-9pm
  • The Thai Spa contact in Kolkata | Acropolis Mall9836584800
  • The Thai Spa contact in Kolkata | Acropolis Mall40441223
  • The Thai Spa email in Kolkata | Acropolis Mallacropolis@thethaispa.in